Projecten 1995-2020

Sinds 1995 werk ik als zelfstandig onderzoeker/schrijver. Ik doe onderzoeken en schrijfklussen in opdracht en ik bedenk zelf vraagstukken die ik wil uitzoeken en waarvoor ik dan financiers zoek. Daarnaast is er nog het onbetaalde werk, zoals het meeste redactiewerk en de projecten in mijn eigen wijk, het Oude Westen in Rotterdam: Tussentuin/Entertuinment, Buurtkrant Oude Westen en Leeszaal Rotterdam West. Alle grote (betaalde en onbetaalde) projecten heb ik samen met een collega-onderzoeker gedaan, zoals filosofe/theatermaakster Mieke de Wit, architect/stadssocioloog Arnold Reijndorp en filosoof/bestuurskundige Maurice Specht. Met zijn tweeën ben je slimmer en creatiever, je overwint makkelijker tegenslagen, je maakt meer plezier én je bent productiever, denk ik toch ook als ik deze projectlijst bekijk.

2015-2020

De (her)uitvinding van het maatschappelijk middenveld of wat het betekent wanneer initiatieven het volhouden. Essay, met Maurice Specht (in productie)

‘Visies over (betaalbaar) wonen in de stad’. Drie lezingenavonden in de aanloop naar het woonreferendum in Rotterdam. Door Leeszaal/E3D-Eerst Denken Dan Doen en “Denken over Links’.

Een multiculturele wijk onderzoeken. Invulling en organisatie van een veldwerk-onderzoeksweek voor studenten religiewetenschap Rijks Universiteit Groningen

‘Doorvertellen. Verhalen van landen van aankomst en afkomst.’ Een doorlopende serie culturele evenementen in Leeszaal Rotterdam West. Met Henk van Veelen en Mieke de Wit en per keer gastredacteuren.

Verduurzaming van lokale initiatieven. Een actie-onderzoek. Met Maurice Specht, Kees Fortuin, Harrie Vendeloo, Karlijn Schippers en Theo van Wieringen. Voor Stichting Verre Bergen.

Op 15 november kreeg de Leeszaal de Victorine van Schaickprijs. Ook het boek ‘De uitvinding van de Leeszaal’ kreeg een prijs van de KNVI..

‘Wij zijn het huis van de wijk’. Discussie over Rotterdams Welzijnsbeleid. Met Katinka Broos, Addy Bergwerff en Maurice Specht.

Leerprestaties in het Praktijkonderwijs. Een publicatie voor LMC Praktijkonderwijs Schietbaanstraat. Met Rianne Polak.

Puntkomma Muziek. Een serie tekst-muziekavonden in Leeszaal Rotterdam West. Met Klaas Hekman, Mink Quispel, Robert Tau, Martin de Reuver, Inge de Crom, Dennis Acquaie,

(Eind)redactie Buurtkrant Het Oude Westen. Met diverse redactieleden en vaste schrijvers en fotografen uit de wijk. Vormgever: Jim van der Put.

Leeszaal Rotterdam West. Met Maurice Specht, Fatima El Yousfi en 100 vrijwilligers

2010-2015

Onderzoek naar Leeszaal Rotterdam West als zelforganisatie, publieke ruimte, leerplek en culturele voorziening. Met Maurice Specht.

Organiseren van reflectie en discussie over vooronderstellingen, consequenties en onderzoekbaarheid van Wmo-beleid. Voor Kenniswerkplaats Wmo Rotterdam. Lectoraat Dynamiek van de Stad (InHolland) en Kenniscentrum Talentontwikkeling (Hogeschool Rotterdam).

Coaching onderzoek ‘Collectieve binnentuinen in Rotterdam’ van Stichting Tussentuin.

Leeszaal Rotterdam West, een zelforganisatie, publiek domein, leer-en werkplek en cultuurbazaar. In 2012 initiatief, vooronderzoek en testfestival: met Maurice Specht. Sinds januari 2013 gerund door circa 100 vrijwilligers. www.leeszaalrotterdamwest.nl,

Coaching onderzoek Omgangsvormen in de klas op ROC Zadkine door Lectoraat Burgerschap en Diversiteit, De Haagse Hogeschool.

Onderzoeksplan voor Kenniswerkplaats WMO Rotterdam. Lectoraat Dynamiek van de Stad (Inholland) en Kenniscentrum Talentontwikkeling (Hogeschool Rotterdam)

Burgerkracht en leefbaarheid: verwachtingen, ervaringen en mogelijkheden. Een literatuurstudie/essay voor Kenniswerkplaats Leefbare Wijken Rotterdam. Met Maurice Specht.

Opleiden tot diversiteitsbewust vakmanschap. Ontwikkelen en uitproberen van een stimulerende en informatieve workshop voor docententeams van HBO-opleidingen Sociaal Werk. Voor de HBO-Raad, met Francien Wieringa.

Entertuinment 1-3. Muziekprogramma’s in de Tussentuin. Met Klaas Hekman en Sybren Bijleveld. De Tussentuin is geselecteerd voor het Jaarboek voor de Landschapsarchitectuur 2012.

t Kan ook anders. Wijkontwikkeling van binnenuit. Initiatieven en visies. Een serie opwekkende cultuurkritische teksten in Buurtkrant Oude Westen.

Een duwtje in de rug. Een onderzoek naar de kwaliteiten en werkwijzen van het Haagse Vadercentrum Adam. Met Corrie Kreuk. Een E3D project.

Sluiting bibliotheken een sociale ramp. Een waarschuwing tegen de dreigende sluiting van 300 (van de 1000) bibliotheken in Nederland, en 20 (van de 26) in Rotterdam!

Yadeen, Voor als wij elkaar niet meer zullen spreken. Levensverhalen van Hindostaans-Surinaamse ouderen. Voor Upkar, Hindostaans- Surinaamse Ouderenvereniging in IJsselmonde, Rotterdam. Met Karin ter Laak (ontwerper)

Opleiden tot diversiteitsbewust vakmanschap. Een sociaal gemixte klas voorbereiden voor een sociaal gemixte praktijk. Projectleiding onderzoek op Hogeschool INHolland Rotterdam in het kader van het ZonMW-programma Diversiteit in het Jeugdbeleid. Voor Lectoraat Dynamiek van de Stad. Met Els de Jong, Afra Kotiso en Fouzia Outmany.

Liefst naar een ander huis in het Oude Westen. Coaching van woonwensenonderzoek van Els Desmet, Suzanne Kocak en Gina Thijsse. Een bewonersinitiatief.

De kracht van diversiteit. Coaching van onderzoek van Fouzia Outmany en Judith Logger naar bagage, levenswijze en ambities van studenten Social Work op Hogeschool INHolland Rotterdam-Den Haag. Lectoraat Dynamiek van de Stad.

Vorm-geven aan publieke vertrouwdheid. Over ontmoetingsplekken in wijk en stad. Een studiedag naar aanleiding van Scènes in de Copy Corner. Met Trancity, AIR (Centrum voor Architectuur Rotterdam) en E3D. Rotterdam 4-10-10.

De Tussentuin Zelf een mooie publieke ruimte creëren door het aanleggen van een tuin, het bouwen van een podium en het organiseren van Entertuinment, een muziekprogramma op een sloopterrein in het Oude Westen in Rotterdam. Met een groepje buurtbewoners.

De emancipatiekracht van de verbeelding. Vrouwen kijken naar feministische kunst en kiezen een toekomstideaalbeeld als achtergrond voor een fotoshoot. 3 juni in Dona Daria. Voor Kosmopolis Rotterdam. Met Charlotte Kan en Patchingzone.

Van vluchtige ontmoetingen tot publieke vertrouwdheid, een fotofietsroute langs de geportretteerde winkels en bibliotheekfiliaal in het boek ‘Scenes in de Copy Corner’. Foto’s in etalages van Regina Wieringa. Ontwerp fietsroute: Charlotte Aal en Karin ter Laak. Op papier verkrijgbaar in de winkels. mei-september 2010.

Studieuitval in INHolland Den Haag en Rotterdam. Definities, oorzaken en remedies. Onderzoek voor lectoraat Dynamiek van de Stad, Hogeschool INHolland. Met Eric Haas, Josien Hofs en Fouzia Outmany.

Armoede en sociaal isolement in Hordijkerveld? Een kwalitatieve verkenning voor woningcorporatie Vestia en deelgemeente IJsselmonde

(Eind)redactie Buurtkrant Het Oude Westen. Met diverse redactieleden en vaste schrijvers en fotografen. Vormgeving: Jim van der Put.

2005-2010

Oprichting stichting Eerst Denken Dan Doen (E3D) met Els Desmet en Annemarie Sour. Bestuur: Arnold Reijndorp, Willem Giezeman en Vergilia Lie-Piang.

Wijkdebatten over de toekomst van het Oude Westen. nr 1: Kan ik hier mijn kind laten opgroeien? nr 2: bedrijvigheid. Met de groentesoepgroep, de vitale coalitie van onderop.

Trendwatch emancipatie. Coaching delphi-onderzoek over actuele vraagstukken op het terrein van economische zelfstandigheid van vrouwen, veiligheid, gezin en relaties, jongens/meisjes. Voor Scala, expertisecentrum emancipatie en participatie, Teana Boston-Mammah.

Veilig op School-plus. Rapportage van een pilot. Voor de dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving van gemeente Rotterdam.

Dwarse vrouwen. Verbindingen en verbeeldingskracht. Redactie en productie bundel essays van Nederlandse vrouwen-en-immigratie-onderzoekers over grenzeloze vrouwenemancipatie-vraagstukken, met Saskia Keuzenkamp, Janine Janssen & Fouzia Outmany, i.s.m. Kosmopolis Rotterdam.

Copy Corner:  levendig en leerzaam publiek domein en vindplaats van sociale mobiliteit, sociale verbanden en bedrijvigheid. Een observatie/case study.  Met Corrie Kreuk.          

Perspectieven voor jongeren en het jongerenwerk. Een studiebijeenkomst over de mogelijke rol van het jongerenwerk en het sociaal-cultureel werk in de preventie van schooluitval. Voor BOSSR, de Rotterdamse branche-organisatie voor welzijn en dienstverlening.

Voorzitten en verslaan van denktank Middeland over (vergroten en/of     faciliteren van) activiteiten van bewoners in hun straat of wijk. Voor woningcorporatie Woonstad.

Sociale en individuele effecten van noodgedwongen verhuizing door herstructurering. Een symposium met presentaties van onderzoeksresultaten voor woningcorporaties en (deel)gemeentes. Met CMO Stimulans, OTB Technische Universiteit Delft, Woonplus en Vestia, Provincie Zuid Holland en Pact op Zuid.

Sint Mariastraat: voorkant en achterkant. Het cultureel kapitaal van een afgeschreven straat in een Rotterdamse stadswijk. Portretten als discussiestuk. Met Karin ter Laak. Eigen initiatief, gesponsord door Woningcorporatie De Nieuwe Unie.

Emancipation and participation of marriage immigrants. A proposal to share knowledge and experiences between European cities. Eurocities, Social Affairs Forum.

In het vreemde koren staan. Theaterstuk door huwelijksmigranten, op basis van het onderzoek ‘Eigen Toekomst’, geregiseerd en geproduceerd door mede-onderzoekster Mieke de Wit.

Jubileumboek Vernieuwing, Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding.  Een historisch en vakinhoudelijk onderbouwd en op de toekomst gericht alternatief voor het eindrapport van de commissie Dijsselbloem.

Ontwikkelingsmogelijkheden voor vrouwen in Rotterdam Zuid.Exemplarische portretten van sociaal betrokken vakvrouwen. Voor Rotterdam Vakmanstad, een project van Henk Oosterling, Dennis Kaspori & Jeanne van Heeswijk. (Rotterdam Vakmanstad)

Marokkanen in Rotterdam. Een literatuurstudie over de positie van Marokkanen m.b.t. onderwijs, werk, gezondheid, huisvesting en participatie. Voor Gemeente Rotterdam en SMOR (Samenwerkende Marokkaanse Organisaties in Rotterdam). Met Els de Jong.

Praatpaal. Een praktisch voorstel om de communicatie tussen beleidsmakers, professionals en gebruikers over het gebruik van de publieke ruimte te verbeteren. Met Miranda van der Zandt. Kunstlab 010040.

‘Gelukzoekers’   Omschrijven onderzoeksrapport over integratie en emancipatie van vrouwelijke huwelijksmigranten naar publieksboek. Voor Uitgeverij Artemis & Co te Amsterdam.

‘Kan ik hier mijn kind laten opgroeien?’ Notitie over manieren om het pedagogisch klimaat in de buurt te monitoren. Voor Sociale Verhuurders Haaglanden. Met Arnold Reijndorp.

‘Emancipatiebeleid als onderdeel van sociaal beleid’. Adviesnota voor gemeente Rotterdam, wethouder Orhan Kaya, over herkenning en ondersteuning van talent(ontwikkeling) van vrouwen. Met Marjan Sax.

Opvoedingsondersteuning: voor wie en door wie? Organisatie van zes themabijeenkomsten over diverse vormen van opvoedingsondersteuning: van oudercursussen tot kindvriendelijke buitenruimte. Voor Deelgemeente Prins Alexander

Mentorschap: de nieuwe allesoplosser? Themanummer over mentorprojecten voor jongeren. Vernieuwing, Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, april 2007. Met Ghislaine Schmidt

Coaching en afronding onderzoek naar woonbeleving en betrokkenheid van herstructurering-uitverhuizers in hun nieuwe wijk. Voor CMO-Stimulans en Provincie Zuid Holland. Met Joke de Wilde. 

Coaching onderzoek Kopers van kluswoningen in Rotterdam-zuid. Uitvoering: Annemarie Sour. Voor Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Gemeente Rotterdam

Diversiteit in gehandicaptenbeleid. Een nulmeting. Voor MEE Rotterdam. Met Mieke de Wit                                                                                            

Onderzoeksproject Eigen Toekomst. Integratie en emancipatie van vrouwelijke huwelijksmigranten. Eigen initiatief. Gefinancierd door DCE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Oranjefonds. Met Mieke de Wit. In samenwerking met CMO-Stimulans en Dona Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie (tot eind 2006)

Jubileumboek 25 jaar Platform Buitenlanders Rijnmond. Met Marjan Beijering en Willy Hilverda

Gastlectoraat Opgroeien in de Stad, Hogeschool Rotterdam. (april-juni)

Themanummer Radicalisering en Marginalisering. Tijdschrift Vernieuwing. Met Marina Jonkers

Een studie over Gezin en Stad, voor Ministerie van VROM; met Lia Karsten en Arnold Reijndorp.

Themanummer Taalonderwijs (g)een apart vak. Tijdschrift Vernieuwing. Met Roel van Goor.

Bewonersonderzoek en beleidsvoorbereidende notitie ten behoeve van de ontwikkeling van een wijkvisie voor Feijenoord, Rotterdam. Voor woningcorporatie De Nieuwe Unie en in samenwerking met De Werkplaats; met Arnold Reijndorp.

Begeleiding project ‘Sister cities going gender’ over gender mainstreaming en gender budgetting van gemeentelijk beleid, voor GGG/Gemeente Rotterdam.

(Eind)redactie Buurtkrant Het Oude Westen. Met diverse redactielen en vaste schrijvers en fotografen. Vormgeving: Jim van der Put.

2000-2005

Project Hulp bij schuld – diversiteit in de schuldhulpverlening, voor Scala expertisecentrum vrouwen en emancipatie Rotterdam, met Mieke de Wit.

Onderzoek ParkStad en de Rotterdamse middengroepen, voor Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Rotterdam. Met Lia Karsten en Arnold Reijndorp.

Themanummer Het klimaat op straat. Tijdschrift Vernieuwing. Met Joke de Wilde

schrijven van het centrale essay over ‘sociaal kapitaal’ voor het Jaarboek 2004 van het PON, Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant.

Onderzoek Keuzeprocessen rond de eerste zwangerschap, voor Directie Coördinatie Emancipatiebeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met Sietske Dijkstra, Linda Bolt en Greetje Timmerman.

Themanummer Het kleureffect. Feiten en meningen over segregatie in het onderwijs. Tijdschrift Vernieuwing. Met Roel van Goor.

Coaching project De Vrije Ruimte van opbouwwerkers, voor Kenniscentrum Sociaal Investeren Rotterdam.

Inleidingen en organisatie bijeenkomsten over het onderzoek Overal dichtbij. Rondkomen, vooruitkomen en samenleving in de Agniesebuurt, voor deelgemeente Noord.

Themanummer De prijs van het onderwijs. Inkomensverschillen en onderwijskansen in Nederland. Tijdschrift Vernieuwing.

Begeleidingscommissie COS-onderzoek Evaluatie inspraak buitenruimte projecten, voor Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Gemeente Rotterdam.

extern adviseurschap t.b.v. voorbereidingen emancipatiewerk en moedercentrum Schiemond Rotterdam, voor Deelgemeente Delfshaven Rotterdam

Onderzoek/activeringsproject Kleur in de armoedebeweging: cliëntenraden sociale dienst in twaalf provincies, voor Sjakuus/Sociale Alliantie, Utrecht, met Mieke de Wit.

Themanummer In goed overleg? Ouders, leerkrachten en de opvoeding van kinderen. Tijdschrift Vernieuwing. Met Frank Studulski.

Interviews/portretten van financiële problemen van bijstandsgezinnen met 18+ kinderen, voor Sjakuus/Sociale Alliantie, met Mieke de Wit

Portretten/interviews voor Adviescommissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheden, voor E-quality, Den Haag

Activerend onderzoek Rondkomen, vooruitkomen en samenleven in de Agniesebuurt, voor deelgemeente en Strategische Wijkaanpak Noord, Rotterdam

Advisering opzet onderzoek naar (onder)gebruik van Ouder en Kindzorg door Turkse en Marokkaanse ouders in Nederland, voor TNO Leiden

Themanummer Strenger voordeurbeleid. De basisvorming en de verblijfsduur-maatregel. Tijdschrift Vernieuwing.

Expertgroep Leve(n)de Stad, advisering onderzoeksprogramma Stedelijke Netwerken, voor RPD Ministerie VROM, Den Haag

Casestudy over Educatieve Stad voor publicatie over buitenschools leren, voor NIZW, Utrecht.

Initiatief, inhoud en organisatie van discussie over De kleur van de wijkaanpak. Met Kenniscentrum Sociaal Investeren, Mieke de Wit

Organisatie en distributie van afgeschreven computers onder vrouwen uit lage inkomensgroepen; met Vrouwenplatform Oude Noorden, Met Margôt Vloemans.

Themanummer Werken netwerken? Veranderingsstrategieën en belangenbehartiging in het onderwijs. Tijdschrift Vernieuwing. Met Frank Studulski en Jannephine Snijders.

Organisatie en inhoud stedelijke bijeenkomst over Met hulp van vriendinnen; eigen initiatief, gefinancieerd door gemeente Rotterdam, met Mieke de Wit en Ellen Nederlof.

Activerend onderzoek Vrouwenzaken in Schiemond tbv moedercentrum i.o., voor Deelgemeente en Strategische Wijkaanpak Delfshaven, Rotterdam

Coaching reportage ‘Op je klompen’, over tekenen van verval en herstel in wijken met veel particulier woningbezit, voor De Werkplaats, Rotterdam

Schrijven beleidsnotitie sociaal investeren Groenenhagen Tuinenhoven, voor deelgemeente IJsselmonde, Rotterdam

Themanummer Cijfers en Letters. Voorstellen voor verbetering van het rekenen- en wiskundeonderwijs. Tijdschrift Vernieuwing. Met Marijke Huisman.

Interviews/portretten over armoedevraagstukken voor publicatie ‘Om sociale rechtvaardigheid’, voor Sjakuus/Sociale Alliantie, Utrecht, met Mieke de Wit

Onderzoek naar legitimaties en aanpakken projecten sociale activering en opvoedingsondersteuning Marokkaanse vaders, voor Forum Utrecht, met Abdelhaouid. Abali

Opzet serie bijeenkomsten over opvoedingsondersteuning voor beroepskrachten in deelgemeente Prins Alexander, voor deelgemeente Prins Alexander, Rotterdam.

Redactiesecretariaat 3e bundel Gezin en Beleid, voor Nederlandse Gezinsraad, Den Haag, met Saskia Grotenhuis

1995-2000

Praktijkinventarisatie en beleidsnotitie voor opbouwwerk en sociaal cultureel werk in deelgemeente Delfshaven Rotterdam; met Arnold Reijndorp.

Tweede onderzoeks/beleidsnotitie voor strategische wijkaanpak van grote stedenbeleid, gemeente Rotterdam Strategische Wijkaanpak; met Arnold Reijndorp.

Interviews en analyses over allochtone vrouwen en armoedekwesties, voor Werkgroep Allochtone vrouwen tegen verarming Rotterdam; met Jozien de Ruiter.

Invulling en organisatie symposium ‘Ik wou dat ik strenger kon zijn’, voor Nederlandse Gezinsraad, met Saskia Grotenhuis

Themanummer Jeugd en Ondeugd. Tijdschrift Vernieuwing. Met Hans de Frankrijker.

organisatie en inhoud discussieronde over Met hulp van vriendinnen ; eigen inititatief, gefinancierd door Kenniscentrum Sociaal Investeren, met Mieke de Wit.

Beleidsnotitie voor Multicultureel Emancipatie Centrum, Utrecht.

redactiesecretariaat tweede bundel in serie Gezin en Beleid, voor Nederlandse Gezinsraad, met Saskia Grotenhuis

Functioneringsonderzoek Multicultureel Emancipatie Centrum Utrecht, voor gemeente Utrecht, Dienst Welzijn

Pilotproject Kinderparticipatie voor deelgemeente Alexander Rotterdam

beleidsnotitie ten behoeve van de strategische wijkaanpak van grote steden beleid, voor gemeente Rotterdam Strategische Wijkaanpak; met Arnold Reijndorp.

Praktijkinventarisatie en denk/schrijfwerk voor een handboek over de Brede School, voor Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn; met Saskia van Oenen en Marijke Huisman

Projectbeschrijving ‘n Tweede thuis in Feijenoord ten behoeve van een programmatische aanpak opvoedingsondersteuning, voor Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Evaluatie organisaties uitkeringsgerechtigden voor gemeente Utrecht

supervisie jaarverslag SONOR, Stichting ONdernemening Opbouwwerk Rotterdam

invulling en begeleiding discussies sociaal investeringsbeleid deelgemeentes IJsselmonde, Hillegersberg/Schiebroek, Feijenoord Rotterdam (met Arnold Reijndorp)

Themanummer Sleutelen aan startkwalificaties. Gemengde berichten over voorschoolse educatie. Tijdschrift Vernieuwing.

Opzetten onderzoeksprogramma Sociaal Investeren Rotterdam (met Arnold Reijndorp)

Schrijven discussienota voor werkconferentie over opvoedingsondersteuning voor Stichting Stadsmerk Rotterdam

Onderzoek ‘Strategieën van rondkomen en vooruitkomen van moeders uit lage inkomensgroepen‘, eigen initiatief, gefinancierd door de gemeente Rotterdam

Praktijkanalyse van het jeugd- en jongerenwerk in het Oude Noorden, Rotterdam ten behoeve van een adviesrapport van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn over de bevordering van sociale competentie van kwetsbare jongeren, aan Ministerie VWS

Onderzoek/discussiebegeleiding ten behoeve van de ontwikkeling van jeugdparticipatiebeleid deelgemeente Prins Alexander Rotterdam

Voorbereiding jaarprogramma ‘Vraaggericht werken’ van Rotterdams Kennisinstituut, voor Gemeente Rotterdam, met Arnold Reijndorp.

Onderzoek naar uitgangspunten, methodieken en werkervaringen met pedagogische advisering aan Marokkaanse ouders; voor het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn; met Maria Pannebakker.

Global scan van het programma Jeugd en Veiligheid, voor gemeente Utrecht

thematische analyse van twintig groepsgesprekken tussen Marokkaanse en Nederlandse vrouwen; productie van het basismanuscript voor de tentoonstelling Een blik van herkenning van Museum Land en Volkenkunde Rotterdam

Essay/beleidsnotitie voor de gemeente Rotterdam, wethouder sociale vernieuwing, over/voor een andere invulling van sociaal beleid. Met Arnold Reijndorp

Redactiesecretariaat eerste bundel in de serie Gezin en Beleid van de Nederlandse Gezinsraad

Verslaglegging van het projekt Gespreksgroepen Marokkaanse ouders voor de Stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond te Rotterdam; met Rabiaa Bouhalhoul.

Themanummer Buiten Spelen. Georganiseerde en ongeorganiseerde vrije tijd van kinderen. Tijdschrift Vernieuwing

1990-1995

projekt Moeders Informeren Opvoedingsprofessionals, eigen initiatief, gefinancierd door Comitee Internationaal Jaar van het Gezin. Met Simone Nijboer.

Themanummer Letters Zappen. Leesbevordering, de school en het leesplezier.
Tijdschrift Vernieuwing.

Promotie-onderzoek over de blik van wijkverpleegkundigen op de opvoeding in Turkse en Marokkaanse huishoudens. Op zeven consultatiebureaus 0-4 jarigen in Rotterdam. Promotor: Mischa de Winter.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven